Wilczyce: Ministerialne promesy na drogi

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Wszystkie drogi, na które przyznano pieniądze z ministerstwa mają być wyremontowane jeszcze przed końcem tego roku.
Najbardziej oczekiwaną była promesa na uszkodzoną w wyniku majowej nawałnicy, drogę relacji Przezwody – Przezwody Kolonia. Ulewny deszcz wymył przepust pod drogą i uszkodził nawierzchnię powodując w niej sporych rozmiarów wyrwę powiedział wójt Robert Paluch:

Ponad 740 tysięcy złotych na usuwanie skutków usuwania klęsk żywiołowych otrzyma z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji gmina Wilczyce. Dziś Centrum Kultury, wójt gminy Robert Paluch i wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek podpisali stosowne umowy gwarantujące przyznanie środków na 4 zadania.
Pieniądze z zostaną wykorzystane na remont dróg. Każda promesa to 80% kwoty potrzebnej na wykonanie prac powiedziała wojewoda: