Widełka: Wodę można już pić.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Woda z wodociągu Widełka nadaje się już do picia.
Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kolbuszowej stwierdził jej przydatność do spożycia przez ludzi.
Dotyczy to mieszkańców siedmiu miejscowości położonych na terenie gminy Kolbuszowej, a dokładniej: Przedborza, Huty Przedborskiej, Bukowca, Domatkowa, Porąb Kupieńskich, Kupna i Widełki.
W ubiegłym tygodniu w wodociągu Widełka wykryto bakterii grupy coli. Woda nie nadawała się do spożycia. Nie wolno nią było również myć produktów przeznaczonych do spożycia ani naczyń.
Szczególną ostrożność musiały zachować osoby z osłabioną odpornością i dzieci. A w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów, natychmiast należało zgłosić się do lekarza rodzinnego.
W związku z zaistniałą sytuacją w siedmiu miejscowościach, które korzystają ze skażonego wodociągu, stanęły beczkowozy z pitną wodą.
Paweł Galek