Widełka: Woda butelkowana dla mieszkańców.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

W związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Widełka, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kolbuszowej informuje, że od dziś (06.07) będzie prowadzona dystrybucja wody pitnej butelkowanej.
W Widełce będzie to robione przy kościele, sklepie 'Mała Widełka' i stacji paliw 'Jubilatka'. W Kupnie przy kościele i sklepie przy drodze na Poręby Kupieńskie. W Bukowcu obok remizy strażackiej, w Domatkowie przy Domu Ludowym i kaplicy na Brzezówce. W Przedborzu obok kościoła i Domu Ludowego. A także w Hucie Przedborskiej i Porębach Kupieńskich przy tamtejszych remizach.
Woda będzie dostarczana od dziś (06.07) od godziny 17. W kolejnych dniach informacja o dystrybucji wody będzie przekazywana na bieżąco przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kolbuszowej.
Przypomnijmy, że podczas badań wody z wodociągu Widełka wykryto bakterie z grupy coli. Woda ta nie nadaje się do spożycia, również do mycia owoców czy warzyw. Jej odbiorcami są mieszkańcy siedmiu miejscowości gminy Kolbuszowa. Są to: Przedbórz, Huta Przedborska, Bukowiec, Domatków, Poręby Kupieńskie, Kupno i Widełka.
(Paweł Galek)