Widełka: Przepisy blokują budowę oczyszczalni ścieków.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Dziś na terenie kolbuszowskiej gminy jest tylko jedna oczyszczalnia ścieków. Obiekt zlokalizowany w Kolbuszowej Dolnej wymaga jednak modernizacji i rozbudowy. Wymusza to postępujący wzrost gospodarstw domowych podłączonych do sieci kanalizacyjnej.
(pg)
Absurdem, bo obecnie rzeką płyną ścieki z okolicznych posesji.

Planowanej od lat budowy oczyszczalni ścieków w Widełce nie będzie. Powodem tego stanu rzeczy są przepisy, które, zdaniem burmistrza Jana Zuba, są absurdalne.