Werynia: Waży się los pałacu Tyszkiewiczów

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz – Śmigielska zdecydowała, że przejęcie byłego majątku rodziny Tyszkiewiczów w Weryni przez Skarb Państwa odbyło się zgodnie z obowiązującym wówczas prawem. Dodajmy, że chodzi m.in. o zespół pałacowo-parkowy, w którym obecnie mieści się zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Przypomnijmy, że upaństwowione dobra Tyszkiewiczów w Weryni podpadały pod zapis komunistycznego dekretu PKWN z 1944 r. o tzw. przeprowadzeniu reformy rolnej, co już w wolnej Polsce stanowiło podstawę do przejęcia nieruchomości przez Skarb Państwa. Spadkobierca majątku w Weryni twierdzi jednak, że owo 'upaństwowienie' w przypadku nieruchomości Tyszkiewiczów nie odbyło się zgodne z dekretem PKWN, który mówi że na własność państwa przechodziły majątki, jeżeli ich rozmiar przekraczał 100 hektarów powierzchni ogólnej bądź 50 hektarów użytków rolnych.
Teraz od decyzji wojewody spadkobierca może się odwołać i domagać praw do majątku w sądzie.
pg