Wciąż nie wiadomo, ile mieszkańcy Sandomierza zapłacą w przyszłym roku za śmieci.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Radni mieli uchwalić stawki na dzisiejszej sesji. Cały pakiet uchwał
związanych z utrzymaniem czystości został jednak zdjęty z porządku obrad z powodu braku porozumienia w sprawie niektórych zapisów regulaminu utrzymania porządku i czystości w mieście. Projekty zostaną poddane pod głosowanie na kolejnej sesji, która odbędzie się w przyszłą środę. Zgodnie z propozycją burmistrza mieszkańcy mieliby płacić 10 złotych od osoby za śmieci niesegregowane i 7 złotych za segregowane.
(Marcin Gabrek)