Wciąż nie ma przejścia dla pieszych na ulicy Tyszkiewiczów w Kolbuszowej.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Ulica Tyszkiewiczów, na której miałoby powstać przejście dla pieszych, jest fragmentem drogi wojewódzkiej w stronę Raniżowa.
(Paweł Galek)
Kierownik Referatu Gospodarki i Budownictwa w kolbuszowskim magistracie. Elżbieta Lis tłumaczy, że… nie zna dobrze sprawy.

Przejście to miałoby pomóc mieszkańcom osiedla Ruczki bezpiecznie dostać się do ośrodka zdrowia i apteki, które znajdują się po drugiej stronie ulicy. Mówi radny Józef Fryc.