Ważna wiadomość dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu stalowowolskiego i niżańskiego

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Radio Leliwa

Art of Business – stowarzyszenie na rzecz biznesu i kultury zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu stalowowolskiego oraz niżańskiego na spotkanie, które odbędzie się 15 kwietnia 2013 roku, w celu powołania Klubu NGO.

Klub NGO to organizacja, której celem jest zrzeszenie pozarządowych organizacji działających na terenie powiatu stalowowolskiego oraz niżańskiego.
Cele Klubu NGO:
1. Wymiana doświadczeń oraz wiedzy pomiędzy organizacjami.
2. Wzajemna promocja organizacji oraz ich działań.
3. Wzajemne praktyki dla Wolontariuszy oraz Członków organizacji.
4. Wspólne zamówienia.
5. Wspólne projekty.

Opis przedsięwzięcia:
Konsolidacja Organizacji zwiększy siłę wpływu na decyzje dotyczące regionu Stalowej Woli i Niska. Pierwszym wspólnym pakietem pomysłów dotyczących poprawy życia mieszkańców i przedsiębiorców będzie utworzenie i podpisanie „Paktu Społecznego”. Pakt społeczny będzie produktem finalnym warsztatów, które zorganizujemy 20.04.2013 r. Warsztaty odbędą się w formie „burzy mózgów” przy okrągłym stole. Spisane pomysły i rozwiązania o charakterze niskobudżetowym (możliwe do zrealizowania) na temat wizji zmian i rozwoju regionu stalowowolskiego i niżańskiego zostaną zawarte w oficjalnym dokumencie (Pakt Społeczny), który przedstawiciele Organizacji zrzeszonych Klubie NGO oficjalnie podpiszą na planowanej majowej konferencji prasowej.
Dodatkowym punktem działalności „Klubu NGO” będzie organizacja przez Członków Klubu konferencji monitorujących wdrażanie propozycji przez władze lokalne.

Program przedsięwzięcia: 15 kwietnia 2013 roku (od 11:00 do 15:00) – spotkanie założycielskie Klubu NGO i wprowadzenie do warsztatów 20 kwietnia 2013 roku (od 10:00 do 15:00) – warsztaty 14 maja 2013 roku – konferencja prasowa, uroczyste podpisanie oraz Przekazanie „Paktu Społecznego” władzom lokalnym Szczegółowy program spotkania zostanie przesłany do dnia 12 kwietnia 2013 roku. W ramach Klubu NGO planujemy:
1. Powołanie Stowarzyszenia „Klub NGO”.
2. Utworzenie witryny internetowej.
3. Utworzenie profilów na portalach społecznościowych.
4. Organizowanie cyklicznych konferencji.
5. Przygotowanie dokumentu w formie „Paktu Społecznego”.
Pakt Społeczny: Wspólnie wypracowany zbiór niskobudżetowych pomysłów i koncepcji rozwoju Stalowej Woli i Niska. Podpisany przez przedstawicieli zrzeszonych w Klubie NGO dokument zostanie wręczony władzom lokalnym jako opinia społeczna. Warunki uczestnictwa:
* potwierdzenie uczestnictwa do 10 kwietnia 2013 r.,
* chęć współpracy,
* zaangażowanie,
* wniesienie opłaty 23 zł.1

1 Opłata będzie w całości przeznaczona na poczet kosztów związanych z przygotowaniem spotkania oraz organizacją warsztatów dotyczących powołania Klubu NGO.

Dane do przelewu:
Nazwa: Stowarzyszenie na rzecz Biznesu i Kultury „Art of Business”
Adres: ul. Okulickiego1c/25, 37-450 Stalowa Wola
Numer konta: 51 2030 0045 1110 0000 0213 9880
Bank: BGŻ O/O w Stalowej Woli
Tytuł przelewu: Klub NGO

Kontakt:
Małgorzata Brzezińska
795 026 367
klubngo@aofb.eu

Organizator:
Stowarzyszenie na rzecz Biznesu i Kultury „Art of Business”
Inkubator Technologiczny
ul. Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola
biuro 121
kontakt@aofb.eu
www.aofb.eu