Wadowice Górne: 'Czekamy na tę inwestycję'.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W zakresie planowanej inwestycji szczególnie istotna jest droga relacji Wadowice Górne – Wadowice Dolne, prowadząca w kierunku Woli Wadowskiej i Zabrnia. Jest to jest główna oś komunikacyjna gminy, do której dochodzą wszystkie trakty. Dodatkowo zlokalizowani są tam najwięksi lokalni pracodawcy, a także Urząd Gminy.
Paweł Galek
Oto odpowiedź starosty Zbigniewa Tymuły:

Mieszkańcy gminy Wadowice Górne czekają na obiecaną przebudowę dróg powiatowych.
Chodzi o trakty, których łączna długość przekracza dwanaście kilometrów. Szacowany koszt przedsięwzięcia wynosi około sześciu milionów złotych.
Mówi radny powiatowy z gminy Wadowice Górne Michał Deptuła (na zdjęciu):