Wadowice Górne- Sezon Orlika otwarty

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Imprezie mającej na celu popularyzacja sportu w społeczności lokalnej towarzyszyło wiele zabaw i konkursów sportowych. Publiczność mogła również zapoznać się z najnowszą techniką sprzętową jaką dysponują i wykorzystują w swojej pracy strażacy.
(Tomasz Łępa)
Drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej i policjanci zagrali w meczu piłki nożnej z członkami zarządu LKS PIAST Wadowice Górne i sponsorami. Był to mecz inaugurujący otwarcie sezonu na Orliku w Wadowicach Górnych.
Ponadto organizatorzy wraz z Ratownikami Medycznymi z Mielca przygotowali akcję edukacyjną jak szybko i prawidłowo udzielać pierwszej pomocy poszkodowanemu podczas takich rozgrywek.
Jak mówi Anna Święch animatorka Orlika przy przy budynku Publicznego Gimnazjum im. Leszka Deptuły w Wadowicach Górnych, coraz bardziej zauważa się wzrost zainteresowaniem sportem w lokalnej społeczności.