W Tarnobrzegu ruszył pilotażowy program "Pedagodzy ulicy”"

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Współorganizatorami projektu są Zarząd Osiedla 'Siarkowiec” wraz ze stowarzyszeniem ESTKA. Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa dzięki dofinansowaniu z budżetu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 23 tysięcy złotych. Zadanie będzie realizowane do grudnia.

Koordynatorem projektu jest pedagog szkolny, tarnobrzeski radny Sławomir Partyka.

Na tarnobrzeskim osiedlu Siarkowiec ruszył pilotażowy program “Pedagodzy ulicy””. Jego celem jest udzielanie różnorodnej pomocy i ochrony dzieciom i młodzieży pozostającym bez opieki, spędzającym wiele czasu poza domem. W związku z realizacją przedsięwzięcia streetworkerzy rozpoczęli codzienną pracę na osiedlu. Czwórka młodych osób została wyposażona w sprzęt sportowy i asortyment plastyczny. Pedagodzy mają też do dyspozycji pomieszczenia Stowarzyszenia ESTEKA. Czwórka streetworkerów będzie pracowała parami naprzemiennie, prowadząc różnego rodzaju działania profilaktyczne, jednocześnie zachęcając do spędzania czasu wolnego w sposób 'mądry” i atrakcyjny. Dziś po raz pierwszy w teren wyszły Anna Wójcik i Magdalena Stefańska.