W Tarnobrzegu rozmawiano o przygotowaniach do zimy i organizacji ratownictwa medycznego na terenie powiatu tarnobrzeskiego w roku 2013.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Odbyło się posiedzenie powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego połączonego z komisją bezpieczeństwa i porządku. Obecni na nim byli przedstawiciele poszczególnych gmin powiatu, komendanci miejscy PSP i Policji oraz osoby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe w poszczególnych miejscowościach.
Kierownictwo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformowało o planowanych działaniach mających na celu ochronę i pomoc osobom bezdomnym w tym trudnym okresie. Policjanci będą monitorować miejsca, w których najczęściej przebywają bezdomni i udzielać im niezbędnej pomocy, w tym kierować do właściwych ośrodków i instytucji.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przypominał o obowiązku odśnieżania dachów budynków w czasie intensywnych opadów śniegu. Poinformował także o kontroli przewodów kominowych i grzewczych, oraz instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i zagrodowych.