W Tarnobrzegu poszukiwani streetwolkerzy

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Współorganizatorami projektu są Zarząd Osiedla 'Siarkowiec' wraz ze stowarzyszeniem ESTKA. Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa dzięki dofinansowaniu z budżetu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 23 tysięcy złotych. Zadanie będzie realizowane od sierpnia do grudnia.
Studenci zainteresowani pracą w charakterze streetwolkera mogą przesyłać CV i list motywacyjny na adres slawomirpartyka@interia.pl do końca lipca.
Czwórka streetworkerów będzie pracowała parami naprzemiennie, prowadząc różnego rodzaju działania profilaktyczne, jednocześnie zachęcając do spędzania czasu wolnego w sposób 'mądry” i atrakcyjny.

Na tarnobrzeskim osiedlu Siarkowiec od sierpnia rusza pilotażowy program 'Pedagodzy ulicy'. Jego celem jest udzielanie różnorodnej pomocy i ochrony dzieciom i młodzieży pozostającym bez opieki, spędzającym wiele czasu poza domem.
W związku z realizacją przedsięwzięcia poszukiwani są otwarci młodzi ludzie, studenci pedagogiki i resocjalizacji zainteresowani pracą w projekcie. Tłumaczy Sławomir Partyka inicjator i koordynator programu 'Pedagodzy ulicy'.