W Tarnobrzegu będą kwestować już 15 raz

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W zamian za każdy wrzucony do puszki datek darczyńca otrzyma cegiełkę – pamiątkę, która jednocześnie jest zaproszeniem na inscenizacje słowno – muzyczną przygotowaną przez uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 1. Przedstawienie odbędzie się 2 listopada, o godzinie 17.00 na starym cmentarzu.
Cmentarz Miechociński został opasany nowym murem, przeprowadzono na nim renowację kilkudziesięciu nagrobków, a kaplica cmentarna odzyskała swój dawny blask.
Dziś do odnowy pozostaje około 20 najstarszych nagrobków w tym dwa pochodzące z okresu Powstania Listopadowego. Koszt renowacji jednego to kilkanaście tysięcy złotych. Pielęgnacji wymaga także tamtejszy drzewostan.

Po raz 15 w obrębie wszystkich tarnobrzeskich cmentarzy będą zbierane pieniądze na renowacje najstarszej w mieście nekropolii. Cmentarz Na Piaskach powstał w XVIII wieku.
Zbiórka rozpocznie się w dzień Wszystkich Świętych o 8.30. Potrwa do godziny 17.30. Kwestować będą samorządowcy, politycy, przedstawiciele różnych instytucji, harcerze oraz strzelcy.
15 lat działania zapaleńców i hojności tarnobrzeżan sprawiły że dziś cmentarz na Piaskach wygląda coraz lepiej. Do tej pory udało się zebrać około 140 tysięcy złotych. Mówi inicjator i organizator kwesty, prezes Tarnobrzeskiego Towarzystwa Historycznego, Tadeusz Zych.