W świętokrzyskich szpitalach brakuje krwi.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Taka sytuacja powtarza się niestety co roku w czasie wakacji. Jak informuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa brakuje niemal każdej grupy krwi; zabezpieczone są jedynie potrzeby pacjentów z grupami B i AB Plus. Największe zapotrzebowanie jest na dawców z grupami minusowymi, a także 0 Plus.
W czasie wakacji dawców jest mniej, bo wyjeżdżają na urlopy, tymczasem wypadków jest więcej niż zwykle, rośnie więc zapotrzebowanie na krew. Dlatego ambulans centrum w czasie wakacji będzie odwiedzał gminy podczas różnych imprez plenerowych. Krew można oddawać także w oddziałach terenowych w Sandomierzu i Staszowie.
Dawcą może być każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 – 65 lat, który nie chorował na żółtaczkę, waży ponad 50 kg i posiada Dowód Osobisty.
(Marcin Gabrek)