W Stalowej Woli odbyło się kolejne spotkanie "Klubu Pacjenta".

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

A klubowicze “Klubu Pacjenta” – podczas spotkania nie tylko wysłuchali teorii i zobaczyli pierwszą pomoc w wykonaniu wykwalifikowanych ratowników medycznych, ale i sami mogli w praktyce poćwiczyć udzielania pierwszej pomocy prowadząc masaż serca na fantomie.
(Marta Górecka)
W ratowaniu osoby, u której ustało krążenie, czyli zwyczajnie osoba przestała oddychać i przestało pracować jej serce, ważny jest czas, a najważniejsze są pierwsze 4 minuty

Jest to program, który realizują wspólnie lekarze Pracowni Hemodynamiki Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli oraz zespół lekarzy z Grupy Carint. A klubowiczami są osoby po zawale, z chorobą wieńcową i innymi chorobami serca. Podczas drugiego spotkana “Klubu Pacjenta” jego uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu na temat udzielania pierwszej pomocy osobie z chorobą układu krążenia, w tym z ostrym zespołem wieńcowym, a także nauczyć się jak w praktyce udzielać pierwszej pomocy. A o tych zasadach mówiła Joanna Karczemna, ratownik medyczny ze stalowowolskiego szpitala