W Stalowej Woli dyskutowali o bezpieczeństwie pieszych w ruchu drogowym.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Komisja zawnioskowała więc o kolejny próg zwalniający na ul. Floriańskiej dla poprawy bezpieczeństwa, więcej kontroli drogowej na ul. Poniatowskiego oraz większy nacisk na konkursy z zakresu wiedzy o ruchu drogowym dla młodzieży.
(Marta Górecka)
Natomiast zgodnie stwierdzono, że brakuje w Stalowej Woli miejsc parkingowych, co skutkuje taką sytuacją jak na ul. Floriańskiej w Stalowej Woli gdzie samochody parkują na ulicy na zakazie ograniczając widoczność. Niestety przedstawiciele spółdzielni stwierdzili , że nie ma w Stalowej Woli miejsc na tworzenie nowych parkingów, a samochodów przybywa, co potwierdził wice komendant Maczkowski.

Zaś umiejscowienie 10 przejść dla pieszych Na al. Jana Pawła II od bazyliki po górkę, utrudnia Zycie kierowcom. Na szczęście z tą uwagą nie zgodzili się pozostali , m.in. radny Adam Danaj

Przedstawiciel WORD-u stwierdził, że aby dojść do takiego poziomu, to takiej kultury ruchu drogowego należy uczyć już najmłodszych. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa zastanawiał się też, czy w Stalowej Woli nie ma zbyt dużo przejść dla pieszych, które usypiają ich czujność.

Przewodniczący zastanawiał się też, czy nie ma błędów w polskim sposobie szkolenia kierowców, bo uczestnicy zgodnie natomiast stwierdzili, że Polskim kierowcom daleko do kultury jazdy zachodnich kierowców.

Wywołany do tablicy Z-ca komendanta KPP w Stalowej Woli Lucjan Maczkowski, przytoczył statystyki z których wynika, że w ubiegłym roku na terenie powiatu stalowowolskiego 6 wypadków i 5 kolizji drogowych wydarzyło się z winy pieszych natomiast w 27 zdarzeniach ofiarami byli piesi 22 zostało rannych a 5-cioro straciło życie w tym jeden w Stalowej Woli. Były też mandaty za niebezpieczną jazdę w pobliżu przejść.

Przewodniczący zastanawiał się czy przypadkiem przyczyną tego stanu rzeczy nie jest brak reakcji policji na brawurę kierowców.

O bezpieczeństwie pieszych w ruchu drogowym w Stalowej Woli dyskutowała Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Stalowej Woli. Do dyskusji zaproszono m.in. przedstawicieli stalowowolskiej policji, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, spółdzielni mieszkaniowej w Stalowej Woli. Przewodniczący komisji Zbigniew Paszkiewicz stwierdził, że powodem do podjęcia takiego tematu jest brak poczucia bezpieczeństwa wśród pieszych i potrącenia pieszych na przejściach.