W Sandomierzu i Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się kolejne spotkania w ramach prezentacji założeń do strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Uczestnicy dyskusji podkreślali także, że w strategii konieczne jest także ujęcie dalszego wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości: zarówno małych firm,jak i dużych przedsiębiorstw.
(Marcin Gabrek)
Jego zdaniem powiaty położone na wschodzie województwa będą miały ważne miejsce w strategii

Członek zarządu województwa Kazimierz Kotowski jest zadowolony z przebiegu dyskusji