W Powiatowym Urzędzie Pracy w Stalowej Woli powoli widać, że prace sezonowe dobiegają końca.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Warto natomiast zaznaczyć, że we wrześniu województwa podkarpackie i świętokrzyskie były jedynymi, w których odnotowano nieznaczny spadek bezrobocia. w 4 innych województwach pozostał bez zmian, a już w 10 pozostałych nastąpił jego wzrost. W województwie podkarpackim stopa bezrobocia we wrześniu w porównaniu z sierpniem, kiedy wynosiła 15,3%, spadła o 0,1punktu procentowego.
(Marta Górecka)
Po stopniowym spadku bezrobocia, które miało miejsce od marca aż do lipca, teraz następują małe wahania, bo po nieznacznym wzroście bezrobotnych w sierpniu do 14%, we wrześniu liczba bezrobotnych nieco spadła. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli Zofia Nędzyńska przypomina, że jak zwykle pod koniec roku przybywa zarejestrowanych bezrobotnych