W październiku mieszkańcy gminy Gorzyce pójdą do urn wyborczych.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Aby całe głosowanie było ważne musi wziąć w nim udział, co najmniej 3/5 wszystkich tych, którzy poszli do urn w ostatnich wyborach wójta w 2010 roku. W przypadku gminy Gorzyce to około 2100 osób.
W przypadku odwołania wójta, premier poprzez wojewodę Podkarpackiego desygnuje do gminy komisarza, którego zadaniem będzie prowadzenie urzędu do najbliższych wyborów czyli do listopada przyszłego roku.
27 Października mieszkańcy gminy Gorzyce pójdą do urn aby w referendum zdecydować czy odwołać obecnie urzędującego wójta Mariana Grzegorzka przed upływem kadencji czy też nie.
Tę datę wyznaczył komisarz wyborczy w Tarnobrzegu. O organizacji samego referendum zadecydowali radni w głosowaniu na lipcowej sesji, po tym jak miesiąc wcześniej wójt nie uzyskał absolutorium za 2012 rok.
Radni zarzucają Marianowi Grzegorzkowi między innymi złe przygotowanie wniosków o pozyskanie dotacji z zewnątrz, czy nie zrealizowanie założeń budżetu.
Wójt już wcześniej zapowiedział że będzie się bronił: