W Nowej Dębie rozmawiali o rybach

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Kolejną osobą z regionu, która skorzystała na członkostwie w Lokalnej Grupie Rybackiej, jest właściciel restauracji w Nowej Dębie. Za pozyskane pieniądze rozbudował swój obiekt, a także wprowadził do menu potrawy z ryb.
W 2011 roku w drodze konkursu organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa stowarzyszenie otrzymało 11 milionów złotych. Ponad połowa z tej kwoty została już rozdysponowana na różnego rodzaju konkursy.
Jednym z przedsiębiorców, który z nich skorzystał, jest właściciel gospodarstwa rybnego w Grębowie Tadeusz Bałata:

Wiesław Baranowski z departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie pozytywnie ocenia działania lokalnych grup rybackich:

Prezentacji działań Lokalnych Grup Rybackich oraz możliwości ich finansowania z Europejskiego Funduszu Rybackiego było poświęcona była konferencja w Nowej Dębie.
Wzięli w niej udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, rybacy, samorządowcy oraz osoby działające w ramach lokalnych grup rybackich.
Gospodarzem była Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej, która od chwili powstania w 2009 roku skupia okoliczne gminy oraz Dzikowiec w powiecie kolbuszowskim. Jej celem jest działanie na rzecz rozwoju obszarów tradycyjnie związanych z chowem i hodowlą ryb.
Jak przekonuje prezes Lokalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej a zarazem burmistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon, rybołówstwo nie ogranicza się już tylko do terenów nadmorskich. To także obszar śródlądowy: