W Nisku zbierano podpisy przeciwko likwidacji sądu rejonowego.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Ale na tym nie koniec, bo podpisy zbierane są również w gminach powiatu niżańskiego, w co zaangażowali się wójtowie, burmistrzowie, sołtysi i radni. (Marta Górecka)

Dlatego podobnie jak i w innych miastach zagrożonych reorganizacją sądów również w Nisku odbyło się zbieranie podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą dotyczącą utrzymania dotychczasowych siedzib sądów rejonowych, w tym niżańskiej placówki

Nisko jest jednym z tych ok. 80 miast, które w ramach reorganizacji sądownictwa ma być pozbawione sądu rejonowego. Po zmianach miałby w Nisku istnieć tylko wydział zamiejscowy Sądu Rejonowego w Stalowej Woli. Władze Niska i powiatu niżańskiego nie chcą się zgodzić na taką degradację tej instytucji. Starosta Gabriel Waliłko przyznaje też, że są obawy, iż takie działania spowodują nie tylko obniżenie rangi miasta, ale też będą wstępem do likwidacji w przyszłości powiatu niżańskiego