W Nisku czekają na przedłużenie dopuszczenia do spożycia wody z wodociągu.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Władze Niska uważają, że teraz, gdy rusza przebudowa stacji uzdatniania wody, łatwiej Nisku będzie uzyskać wydłużenie zgody na warunkowe dopuszczenie do spożycia wody. A wydłużenie zgody do 18 m-cy ma być wystarczające, bo inwestycja ma się zakończyć jeszcze w tym roku.
Kuziora poinformował też, że udało się obniżyć poziom niklu w wodzie z niżańskiego wodociągu

Miejski Zakład Komunalny w Nisku czeka na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie w sprawie przedłużenia warunkowego dopuszczenia do spożycia wody z niżańskiego wodociągu. Nisko już od kilku lat boryka się ze złą jakością wody która nie spełnia norm chemicznych m.in. pod względem zawartości niklu, którego normy przekroczone są znacznie. Doraźne działania nad poprawą jakości wody przynosiły niewielkie rezultaty, choć pozwalały na uzyskanie kolejnej zgody na warunkowe dopuszczenie do spożycia. Ostatnia wydana na 18 m-cy skończyła się 31 grudnia. Nisko chcąc uciec przed zmianami w przepisach, które nakładają konieczność konsultowania zgody na dopuszczenie z Komisją Europejską i wprowadzają zaostrzone wymogi proceduralne, wystąpiło pod koniec roku nie o kolejną zgodę a o przedłużenie już obowiązującej o czym poinformował prezes MZK w Nisku Zbigniew Kuziora