W Mielcu znaleźli sposób na dłużników.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Dodajmy, że Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Mielcu administruje stu trzydziestoma ośmioma obiektami mieszkalnymi o łącznej powierzchni dwustu tysięcy metrów kwadratowych.
(Paweł Galek)
Na zdjęciu Wacław Soja, prezes MZBM Mielec.
Polityka spółki wobec dłużników ma pozytywny wpływ na jej budżet.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Mielcu nie ma poważnych problemów egzekwowaniem należności od lokatorów. Jak to robi? Mówi prezes spółki, Wacław Soja.