W Mielcu zakończono budowę wałów przeciwpowodziowych

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Wały na Wisłoce w Mielcu buduje Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, który na całe przedsięwzięcie wyda około dwadzieścia osiem milionów złotych. Miasto natomiast sfinansuje powstające wzdłuż wałów tereny rekreacyjne.
(Paweł Galek)

Tereny rekreacyjne wzdłuż wałów mają w przyszłości tworzyć całość ze starówką.

Oficjalny termin zakończeni tych prac to lipiec 2013 roku

Chodzi o umocnienia mieleckiego brzegu Wisłoki, na odcinku od mostu do kładki. Mówi prezydent Janusz Chodorowski.