W Mielcu kontrowersje wokół drogi na Miasteczku Młodego Robotnika.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Rewitalizacja Miasteczka Młodego Robotnika rusza w przyszłym roku. Wartość tej inwestycji to ponad 9 milionów złotych, z czego blisko 7 milionów pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
(Paweł Galek)
Wiceprezydent zapewnia, że…

Wiceprezydent miasta Mieczysław Wdowiarz tłumaczy, że wyboisty odcinek drogi czeka na dofinansowanie unijne.

Chodzi o to, że miasto oficjalnie zakończyło budowę ulicy, która jednak jest niekompletna. Zwraca na to uwagę mielecki radny PiS Krzysztof Szostak.