W Mielcu będzie można się starać o pieniądze na usuwanie azbestu z pokryć dachowych.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Wszystko wskazuje na to, że usuwanie azbestu z dachów mielczan magistrat nie zapłaci ani grosza. Przedsięwzięcie to w całości ma być finansowane ze środków unijnych, których dysponentem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
(Paweł Galek)

Wysokość dotacji, o którą będzie można się starać, wynosi dwa tysiące złotych.

Aby uzyskać dotację, należy złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miasta.

Na ostatniej sesji Rada Miejska podjęła uchwałę, dzięki której będzie to możliwe
Mówi wiceprezydent Mieczysław Wdowiarz