W kolbuszowskim skansenie pojawił się nowy obiekt.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

To zespół kościelny pw. św. Marka Ewangelisty z Mielca-Rzochowa.
Tak więc w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej znalazła się świątynia z 1843 r. wraz z dzwonnicą oraz ogrodzenie z czterema kapliczkami. Natomiast we wnętrzu znalazły się odrestaurowane ołtarze, ambona, chrzcielnica i witraże.
Obiekty rozebrano dwa lata temu a następnie przeniesiono do skansenu i zestawiono na nowych fundamentach. W związku z tym, że wygląd zewnętrzny kościoła jest odtworzeniem stanu z przełomu XIX i XX w., wykonana została również rekonstrukcja dachów gontowych. Co ważne – podczas prac budowlanych w maksymalnym stopniu wykorzystano ciesielskie techniki obróbki drewna, które stosowane były w ubiegłych stuleciach.
Równocześnie prowadzono prace dotyczące konserwacji artystycznej i estetycznej wyposażenia kościoła.

Nadal trwa wyposażania kościoła i jego otoczenia. Uroczyste otwarcie i pełne udostępnienie obiektu dla zwiedzających planowane jest na kwiecień 2013 r.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.