W Kolbuszowej trwa burza wokół planowanej budowy farm wiatrowych.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Firma 'Wiktoria” chciałaby wybudować farmy wiatrowe na czterech wzgórzach: pięć turbin miałoby znaleźć swe miejsce na placu przy ul. Sędziszowskiej w Kolbuszowej, tyle samo obok kościoła w Kolbuszowej Górnej, 8 w okolicach Wojkowa, Kupna, Widełki i Kłapówki, 14 turbin miałoby z kolei stanąć między Kolbuszową Górną a Werynią.
(Paweł Galek)
Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Opaliński tłumaczy, że…

Sprawa farm wiatrowych jest obecnie na etapie konsultacji społecznych.

Od dłuższego czasu firma 'Wiktoria” nie kryje, że chciałaby teren kolbuszowskiej gminy pokryć siecią elektrowni wiatrowych. Burmistrz Jan Zuba uspakaja jednak, że żadne decyzje w tej sprawie nie zostały podjęte.