W Kolbuszowej redukują emisję dwutlenku węgla

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

W przyszłym roku gmina planuje kolejne termomodernizację swoich obiektów, a chodzi między innymi o: Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej, dawną szkoły w Nowej Wsi, oraz strażnice w Hucie Przedborskiej i Porębach Kupieńskich.
(Paweł Galek)
Na bazie tych danych podjęto konkretne działania.

Na początku dokonano inwentaryzacji nieruchomości gminnych.

Ponad 21 procent – o tyle w najbliższych latach ma spaść na terenie kolbuszowskiej gminy emisja dwutlenku węgla. To efekt udziału miejscowego samorządu w porozumieniu polskich gmin, których celem jest dostosowanie się do dyrektyw unijnych w zakresie emisji dwutlenku węgla. Mówi kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Urzędzie Miejskim Kazimierz Kret.