W Kanadzie zmarł profesor Zbigniew Kabata.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Zbigniew Kabata ps. Bobo urodził się w 1924 roku. W 1941 roku wstąpił w
szeregi 'Jędrusiów'. Brał udział w akcjach bojowych, uczestniczył w akcji
rozbicia więzienia w Opatowie i Mielcu. Po wojnie wyjechał do Anglii, potem
do Kanady. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza radni nadali mu w 1999 roku.
Podkreślił, że Zbigniew Kabata powinien stać się wzorem dla młodych ludzi

Żołnierz Armii Krajowej, bohaterski partyzant oddziału 'Jędrusie', naukowiec, intelektualista, poeta. Miał 90 lat. Był Honorowym Obywatelem Sandomierza.
Tak profesora Kabatę wspomina wiceprezes koła Armii Krajowej w Toronto Stanisław Woźniak