W II Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu zakończyła się realizacja projektu 'Zdobyć zawód, a nie doznać zawodu'.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

W projekcie uczestniczyło 160 uczniów klas pierwszych i drugich
(Marcin Gabrek)
Zdaniem dyrektora projekt przyniósł dużo korzyści

Celem projektu było przeprowadzenie szeregu zajęć aktywizujących, które pozwalają młodym ludziom odnaleźć się na rynku pracy
Mówi dyrektor szkoły Roman Ryński