W czwartek zbierze się rada powiatu opatowskiego, ale nie zajmie się wnioskiem o odwołanie starosty Bogusława Włodarczyka.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Wniosek skierowany
przez Centralne Biuro Antykorupcyjne będzie rozpatrzony na kolejnym
posiedzeniu.
Razem ze starostą odwołany zostanie cały zarząd. Na razie nie wiadomo, kto
zastąpi Bogusława Włodarczyka na stanowisku.
Przypomnijny, Centralne Biuro Antykorupcyjne wystąpiło do rady o odwołanie
starosty z powodu naruszenia przez niego przepisów Ustawy o ograniczeniu
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje
publiczne. Rada powinna podjąć decyzję do 30 maja.
CBA przeprowadziło w kwietniu kontrolę , w wyniku której stwierdziło, że
starosta posiadał udziały w dwóch spółkach, a ich wysokość przekraczała 10
proc. wartości kapitału zakładowego spółek, co stanowiło naruszenie ustawy.
Starosta wydał oświadczenie, w którym podkreśla, że nie był świadomy, że
jako starostę obowiązuje go taki zakaz. Starosta oddał się do dyspozycji
radnych.
(Marcin Gabrek)