W całej Polsce trwa kolejna edycja programu Caritas 'Skrzydła'.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Osoby, które chcą wesprzeć program powinny kontaktować się z diecezjalną
Caritas.
(Marcin Gabrek)
Uczniów, którym można pomóc jest bardzo dużo

Każdy
może pomóc uczniom z ubogich rodzin w kontynuowaniu nauki, rozwijaniu
zainteresowań czy wyjeździe na krótki choćby odpoczynek.
Mówi ks. Bogusław Pitucha, dyrektor Caritas diecezji sandomierskiej