W Baranowie Sandomierskim dyskutowano o zabytkach.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Konferencja „Zabytki na Podkarpaciu-nasze dziedzictwo” odbyła się w zespole zamkowo-parkowym w Baranowie Sandomierskim. Poświęcona była roli samorządów oraz fundacji i stowarzyszeń w opiece nad zabytkami.
Wojewódzki Konserwator Zabytków Grażyna Stojak podkreślała, że istotna jest nie tylko ich konserwacja, ale to co się z nimi później dzieje. Wokół obiektów powinny powstawać galerie, kafejki, które mogłyby tworzyć dogodne otoczenie i zachęcać do odpoczynku w rejonie historycznych miejsc”.
Konferencja była także okazją do debaty nad koniecznością tworzenia gminnych programów opieki nad zabytkami – opracowań, w których wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast określają strategie ochrony zabytków w swoim regionie.
Zostały także zaprezentowane możliwości pozyskiwania dotacji na prace remontowe i konserwatorskie m.in. z funduszy Unii Europejskiej.