Via Carpathia szansą dla Podkarpacia i Lubelszczyzny.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Korytarzowi transportowemu Via Carpatia łączącemu siedem państw Unii Europejskiej poświęcona była międzynarodowa konferencja w Parlamencie Europejskim w Brukseli.
To najważniejszy szlak transportowy wschodnich regionów UE: Litwy, Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Grecji.
Przez Polskę przebiega najdłuższy fragment Via Carpatia zwany drogą S19. Na jej trasie znalazłyby się Lublin i Rzeszów.
Idea utworzenia szlaku drogowego Via Carpatia zapoczątkowana została po raz pierwszy przez Polskę w 2006 r. w Łańcucie pod patronatem prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
22 października 2010 r., podczas międzynarodowej
konferencji w Łańcucie ministrowie ds. transportu siedmiu krajów, przez które przebiega szlak, podpisali nową wersję Deklaracji Łańcuckiej, w której zobowiązali się m.in. do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu włączenia szlaku na całej długości do transeuropejskich sieci transportowych.
Aktualnie w ramach w transeuropejskich sieci transportowyc Via Carpatia podzielona jest na odcinki, których realizacja planowana jest w różnych, bardzo odległych odstępach czasowych, co zagraża integralności całej trasy.
27 listopada w komisji ds. transportu w Parlamencie Europejskim poddana zostanie pod głosowanie – złożona przez Posła Tomasza Porębę – poprawka do rozporządzenia wnioskująca o włączenia szlaku Via Carpatia na całej długości do sieci bazowej transeuropejskich sieci transportowych.