Urząd Gminy Miasta Dębica przygotowuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Aneta BochnakUrząd Miejski w Dębicy przystąpił do wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Dębica. Opracowanie i uchwalenie Planu będą stanowiły formalną podstawę do ubiegania się o przyznanie dofinansowania z Funduszy Europejskich w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020.

W ramach Funduszu Spójności (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko), Unia Europejska wspiera swoich członków, głównie z dawnego bloku wschodniego, i promuje działania, które zmierzają do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej tych krajów i jej regionów. Działania w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej są realizowane przy równoczesnym uwzględnieniu aspektów związanych z ochroną i poprawą stanu środowiska naturalnego, zdrowia mieszkańców, zachowania tożsamości kulturowej i rozwijania spójności terytorialnej.

Plany gospodarki niskoemisyjnej dla miast i gmin należą do grupy działań, których celem jest doprowadzenie do radykalnej poprawy stanu środowiska naturalnego przez ograniczenie emisji zanieczyszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem gazów cieplarnianych i dwutlenku węgla.

Wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Dębica stanowi także ogromną szansą na wykonanie rzetelnej diagnozy w omawianym obszarze, która może być wykorzystana do opracowania nowoczesnej koncepcji w obszarze komunikacji, środowiska naturalnego, bezpieczeństwa energetycznego i tzw. czystej energii.

Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Dębica jest promocja i wdrażanie nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań, zarówno wśród indywidualnych odbiorców energii, jak również w przemyśle i instytucjach publicznych.

Ponieważ energia, w różnych postaciach, jest konsumowana powszechnie przez mieszkańców Dębicy oraz w każdym obszarze gospodarki, opracowywany Plan będzie miał charakter kompleksowy, adresowany praktycznie do każdego mieszkańca, firmy i instytucji w mieście.