Ulanów: Tratwa ruszyła do Gdańska.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Dlatego dziś od rana trwa przenoszenie przy użyciu dźwiga tafli tratwy nad progiem.
Po pokonaniu tej przeszkody tratwa z Ulanowskimi flisakami popłynie dalej, by po 28 dniach flisu, 18 czerwca przybić do portu, czyli wbić śryki w dno Motławy przy gdańskim żurawiu. Flis 400-lecia organizuje gmina i miasto Ulanów oraz Zakład Usług Komunalnych w Ulanowie.
Współorganizatorami są Liga Morska i Rzeczna oraz Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne ‘Tratwa’.
(Marta Górecka)
Zwłaszcza, że są to rzeki nieuregulowane. Ale nie mielizny i konary stały się przeszkodą nie do przebycia a próg wodny na Sanie w Stalowej Woli przy elektrowni zamykający San dla żeglugi.
Tratwa dotarła do progu w niedzielę około 17.00:

Retman przyznaje, że flis do Gdańska jest dużym wyzwaniem m.in. ze względu na poziom wody w rzekach:

Retman Mieczysław Łabędzki od początku podkreśla, że flis do Gdańska jest
wyjątkowym wydarzeniem na skalę europejską, bo takiego spławiania tratw już
się nie spotyka.
Tratwa zbudowana została na bindudze zgodnie z rzemiosłem flisackim przekazywanym w Ulanowie z pokolenia na pokolenie. Również podczas flisu retman Łabędzki zamierza dochować tradycji:

'Flis 400-lecia' do Gdańska trwa.
Z Ulanowa świętującego 400-lecie swojego istnienia wyruszyła 70-metrowa tratwa, by w ciągu 29 dni dotrzeć pod gdański żuraw.
Zanim flisacy pod komendą retmana Mieczysława
Łabęckiego odbili tratwą od ulanowskich brzegów, w ich intencji odbyła się Msza Święta w Kościele p.w. Św. Trójcy.
Potem mieszkańcy przeszli nad brzeg
Sanu, by pożegnać flisaków. W tej uroczystości uczestniczyły nie tylko władze Ulanowa i powiatu niżańskiego, ale też wodniacy z różnych stron Polski oraz parlamentarzyści.
Burmistrz Stanisław Garbacz przypomniał skąd pomysł na uczczenie jubileuszu miasta flisem: