Ulanów: Stypendia dla najzdolniejszych.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Burmistrz gratulował rodzicom tak uzdolnionych dzieci i przyznał, że wybór nie był łatwy. Na szczęście tym zajmowała się komisja na podstawie regulaminu opracowanego przez Rade Miejską w Ulanowie.
(Marta Górecka)
36 uczniów szkół z terenu gminy Ulanów doczekało się stypendiów ufundowanych przez Gminy i Miasta Ulanów. Burmistrz Stanisław Garbacz przyznaje, że w gminie nie brakuje uzdolnionej młodzieży