Ulanów: Konieczny remont przystani

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

A ponieważ Ulanów jest Polską Stolicą Flisactwa i spływy tratwami i galarami
są atrakcją turystyczną Ulanowa, to remont portu jest pilną rzeczą.
Zwłaszcza, że w tym roku planowany jest flis do Gdańska.
(Marta Górecka)
Jeśli chodzi o remont dróg Ulanów liczy na pozyskanie środków z tak zwanych
powodziówek. Natomiast z uwagi na sezon gmina postara się wyremontować
przystań z własnych środków. Jednak trudno będzie zdążyć z remontem na
święto flisactwa które już 14 i 15 czerwca

Niedawne zagrożenie powodziowe, wysoki poziom wody w rzekach i lokalne
podtopienia spowodowały spore straty w gminie Ulanów zwłaszcza jeśli chodzi
o infrastrukturę drogową. Niestety ponownie ucierpiał też flisacki port
rzeczny, który już po marcowej wysokiej wodzie i taflach lodu mocno został
uszkodzony. Mówi burmistrz Ulanowa Stanisław Garbacz