Ulanów: Flisacy z nowymi władzami w roku jubileuszowym

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Mimo tych trudności Bractwo Flisackie z Ulanowa będzie widoczne na wodzie na
tratwach i galarach.
(Marta Górecka)
Były cechmistrz Andrzej Szoja przyznaje, że prowadzenie flisów jest trudne nie tylko ze względu na niski poziom wody. Między innymi w Stalowej Woli powstała przeszkoda wodna, próg przy Elektrowni, który zamknął San dla
takiej żeglugi:

Bractwo Flisackie p.w. Św. Barbary w Ulanowie ma nowe władze. Cechmistrzem
bractwa na trzyletnią kadencje wybrany został Kamil Chmielowski dotychczasowy Cechmistrz Wtóry. Jego zastępcami w Radzie Bractwa czyli Cechmistrzami Wtórymi wybrano Grzegorza Kumika i Mariusza Strauba. Natomiast dotychczasowy cechmistrz Andrzej Szoja został Członkiem Rady. Jeden z celów, jakie obrały sobie nowe władze Bractwa Flisackiego w Ulanowie, to wpisanie zawodu flisaka na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO jako zawód ginący. Pierwszy krok w tym kierunku został zrobiony bo w 2014 roku staraniem Bractwa było wpisanie zawodu flisaka i tradycji flisackich na Krajową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Również ten rok jest dla Ulanowskich flisaków wyjątkowy bo jest rokiem jubileuszowym 25-lecia Bractwa Flisackiego. W planach obchodów są m.in. flisy. Mówi cechmistrz
Bractwa Kamil Chmielowski: