Ujazd: Zakończyły się prace na zamku Krzyżtopór

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Samorząd zakłada, że do końca 2017 roku liczba osób odwiedzających obiekt
wyniesie 180 tys. rocznie, a liczba turystów, którzy będą korzystać z
systemu rezerwacji i informacji turystycznej zakładana jest na poziomie 110
tys. osób.
Prace udało się zrealizować dzięki wsparciu ze środków unijnych, a
dofinansowanie wyniosło 80 procent kosztów rewitalizacji.
(Marcin Gabrek)
Tylko w weekend majowy zamek odwiedziło 10 tysięcy turystów.

Marek Staniek, wójt gminy Iwaniska, podkreśla że turyści, którzy odwiedzą
zamek będą przyjęci w doskonałych warunkach

Jedna z największych atrakcji turystycznych województwa świętokrzyskiego,
Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, została oficjalnie otwarta.
Kiedyś był to największy zamek w Europie. Dziś, zgodnie z decyzją
konserwatora zabytków jest trwałą ruiną. Kosztem niemal 12 milionów złotych
wykonano rewitalizację obiektu i zabezpieczono go tak, aby można było
bezpiecznie z niego korzystać. Wykonana została nowoczesna iluminacja,
zbudowano parking, salę konferencyjną i multimedialną, łazienki, dachy oraz
odbudowano ogrody.
Mówi Jacek Kowalczyk, prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego