Uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych w Stalowej Woli nowy rok szkolny rozpoczną w nowej siedzibie szkoły Al. Jana Pawła II 21.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Co się pod nią kryje okaże się już w poniedziałek o 11.00. Uroczystość poprzedzi msza św.
(Marta Górecka)
W ramach przebudowy budynek wyposażono w windę wewnętrzną, wymieniono stolarkę okienną, drzwiową oraz wewnętrzną instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Przystosowano również pomieszczenia dydaktyczne i sanitarne na potrzeby szkoły, przedszkola i warsztatów terapii zajęciowej oraz zaadoptowano istniejące pomieszczenia na potrzeby kuchni i jadalni. Ponadto w korytarzu oraz klatkach schodowych pojawiły się płytki antypoślizgowe. A więc 3 września uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych w Stalowej Woli nowy rok szkolny rozpoczną już w budynku przy Al. Jana Pawła II i jak poinformowała dyrektor Nabrzeska trwają intensywne przygotowania do uroczystej inauguracji

Zakończyła się już przeprowadzka z Hutniczej do nowego lokum które wreszcie spełnia standardy nie tylko w kwestii warunków nauczania ale i dostosowania do osób niepełnosprawnych.
Na Hutniczej brakowało nie tylko sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, przeciekał też dach, i nie było warunków dla dzieci niepełnosprawnych.
Nowa siedziba dzięki zabiegom dyrektor szkoły Barbary Nabrzeskiej pozwoli na normalne funkcjonowanie placówki.
Ale żeby tak się stało później niż planowano pierwotnie szkoła przeprowadziła się do nowego lokum, co potwierdził starosta stalowowolski Robert Fila