Uczciwy pracodawca – oddany pracownik w Rzeszowie

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Radio Leliwa

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie przy współpracy z Zakładem Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego

Mają zaszczyt zaprosić na

II NAUKOWĄ PODKARPACKĄ KONFERENCJĘ PRAWA PRACY

„UCZCIWY PRACODAWCA – ODDANY PRACOWNIK”

Rzeszów – 6 marca godz. 10:00

Miejsce:
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
ul. Grunwaldzka 13 – sala 213

Konferencja ma na celu zaprezentowanie instrumentów prawa pracy ( w tym bhp ) wpływających na wyższy komfort pracy i życia osobistego zarówno pracowników jak i pracodawców. Istotnym jest ponadto uświadomienie uczestnikom rynku pracy, iż przestrzeganie przepisów prawa pracy pozwala zapewnić właściwe relacje w środowisku pracy, poczucie satysfakcji w pracy oraz powoduje wzrost zaangażowania zarówno pracowników jak i pracodawców w wykonywane obowiązki oraz spadek prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.