Uchronić przed zamarznięciem.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Podkarpaccy policjanci rozpoczęli wzmożone działania mające na celu pomoc tym, których życie i zdrowie może być zagrożone z powodu chłodów. Patrolują miejsca, w których często przebywają bezdomni. Sprawdzają dworce, tereny przydworcowe, kanały ciepłownicze, ogródki działkowe, parki, skwery, zarośla, miejsca rzadko uczęszczane czy opuszczone budynki. W tych działaniach policja współpracuje z samorządami, ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi, Strażą Miejską, Strażą Ochrony Kolei i Strażą Pożarną.
Jednocześnie policja zwraca się z apelem – jeśli zauważymy człowieka leżącego na chodniku czy śpiącego na ławce, nie pozostawajmy obojętni na los takiej osoby. Wystarczy zadzwonić na telefon alarmowy 997. O osobach bezradnych, samotnych i bezdomnych potrzebujących pomocy można także informować ośrodki pomocy społecznej.
Na przełomie 2011 i 2012 roku na Podkarpaciu z wychłodzenia zmarło sześć osób.