Tuszyma: Pomagali przy renowacji cmentarza

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Nieoficjalnie podaję się, iż na tutejszym cmentarzu pochowanych jest blisko 500 osób. Cześć z nich zginęła podczas pierwszej wojny światowej, inni zostali przeniesieni z cmentarzy z Przecławia, Kiełkowa, Książnic czy też Dobrynina.
Uroczyste poświęcenie cmentarza nastąpi w dniu 17 maja i wpisze się w obchody jubileuszu 100-lecia bitwy pod Tuszymą.
(tł)
Prace, jakie wykonali więźniowie, sprawiły, iż z zarośniętego terenu powstał dzisiaj cenny obszar historyczny – tłumaczy członek stowarzyszenia Paweł Wolak:

39 więźniów z Zakładu Karnego w Tarnowie pomogło przy uporządkowaniu i renowacji cmentarza wojennego w Tuszymie- Biały Bór. Pomoc skazanych znacząco przyspieszyła prace – mówi prezes Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego 'Rędziny” Wojciech Kaszub: