Tuszów Narodowy: Centrum Pamięci gen. Sikorskiego.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Radio Leliwa

Niezależnie od zbiorów bibliotecznych i eksponatów związanych z osobą generała Władysława Sikorskiego biblioteka zajmuje się gromadzeniem dokumentów, zdjęć, opisów, wspomnień, wywiadów i zapisów kronikarskich, związanych z historią i kulturą gminy. Utworzona została także tzw. 'Galeria Przodków' na bieżąco uzupełniana o nowo pozyskane materiały.
(Tomasz Łępa)
Znajduje się tam również przestrzeń wystawiennicza z nowoczesnym oświetleniem. Inwestycję realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa:

W Tuszowie Narodowym powstało Centrum Pamięci gen. Sikorskiego utworzone na bazie izby pamięci, która funkcjonuje od 1990 roku.
Mówi kierownik Biblioteki i Centrum Pamięci gen. Sikorskiego Renata Paterak: