Trzydziestu niepełnosprawnych mieszkańców powiatu opatowskiego wyjedzie nad morze.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Wezmą udział w dwutygodniowym turnusie rehabilitacyjnym organizowanym w ramach projektu 'Droga do sukcesu'. Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i współfinansowany z programu Kapitał Ludzki. Turnus rozpoczyna się 15 września i potrwa dwa tygodnie. Będzie to już kolejna grupa, która skorzysta z takiej rehabilitacji.
(Marcin Gabrek)