Trwają prace przy budowie ulicy Borowikowej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w lipcu. W ramach tego zadania wykonana zostanie nawierzchnia asfaltobetonowa. Na całej długości drogi wybudowana będzie kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne. Roboty obejmują odcinek o długości ponad 200 metrów i szerokości sześciu metrów wraz ze zjazdami i dojściami do posesji. Zakończono już budowę kanalizacji deszczowej oraz prace związane z okrawężnikowaniem jezdni. Rozpoczęto układanie dolnej warstwy nawierzchni asfaltowej. Obecnie prowadzone są roboty związane z budową oświetlenia ulicznego i wykonaniem zjazdów na posesje. Odbiór prac zaplanowano na 25 września. Zadanie jest finansowane z budżetu miasta, a jego wartość wynosi ponad 300 tysięcy złotych.
(fot. UM Ostrowiec Św.)
(Marcin Gabrek)