Tomasz Poręba: Apeluję do KE o finansowe rekompensaty dla przewoźników drogowych w związku z rosyjskim embargiem.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Jak dodaje Tomasz Poręba potrzebne jest rozważenie systemu rekompensat czy chociażby złagodzenia zasad wspierania przewoźników drogowych w ramach pomocy de minimis w zakresie restrukturyzacji zobowiązań kredytowych czy leasingowych.
(Tomasz Łępa)
Europoseł przypomniał, że tylko w okresie od sierpnia do listopada 2014 roku straty polskiego sektora transportowego wyniosły 48 mln euro. Zwrócił również uwagę na asymetrię w traktowaniu przewozów między UE a Rosją.

Wiceprzewodniczący Komisji Transportu i Turystyki PE zauważył, że rosyjskie embargo na artykuły rolno-spożywcze bardzo mocno uderza w europejską branżę transportową i doprowadza do poważnych zakłóceń na rynku przewozów międzynarodowych.

W Parlamencie Europejskim z inicjatywy europosła Tomasza Poręby odbyła się debata na temat wpływu rosyjskiego embarga na sytuację międzynarodowych przewoźników drogowych. Europejscy przewoźnicy są wzięci tak naprawdę w kleszcze – wskazywał Tomasz Poręba.